fot. 110416-7216_v2A (673×804) — copyright © by Marek Snowarski
jednoroczna gałązka z pąkiem
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Salix alba (wierzba biała)

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

03.04.2011, Siechnice, dolina Odry-Oławy
copyright © by Marek Snowarski