fot. 110103-6269 (898×624) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 100000-swP_2
podstawa źdźbeł
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Poa annua (wiechlina roczna)

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

2010
copyright © by Marek Snowarski