fot. 110103-6250S (470×552) — copyright © by Marek Snowarski
języczek liściowy
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Poa annua (wiechlina roczna)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

2010
copyright © by Marek Snowarski