fot. 110103-6214_v2S — copyright © by Marek Snowarski
normalna|| stereopara || wąska3D anaglifjak oglądać 3D
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 5.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Lamium purpureum (jasnota purpurowa)

on This page when logged in
you will see 5.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

nasiona
2010 copyright © by Marek Snowarski