fot. 101220-6048_v3A (661×667) — copyright © by Marek Snowarski
owłosienie łodygi, włoski parzące
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Urtica dioica siewka (rozwój pokrzywy zwyczajnej)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

2010
copyright © by Marek Snowarski