fot. 101030-7624_v3A (664×727) — copyright © by Marek Snowarski
"miganie stereoparą" daje mierny efekt 3D; zaletą jest, że nie wymaga nauki lepszej metody i (zwykle) umożliwia doświadczenie głębi osobom z dysfunkcją widzenia obuocznego
Prezentacja stereopary "miganiem" jest dostępna po zalogowaniu.

na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cornus sericea (dereń rozłogowy)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

30.10.2010, Wrocław, os. Muchobór Mały
copyright © by Marek Snowarski