fot. 110321-6813 (824×509) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 080430-3 || stereopara wąska 3D anaglif jak oglądać 3D
kłosek z jeszcze nie w pełni nierozwiniętymi kwiatami
z zielnika
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Melica picta (perłówka kolorowa)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

30.04.2008, okolice Przemyśla
copyright © by Marek Snowarski