fot. 030625-5927_1 (730×663) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 030625-48
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Tilia platyphyllos (lipa szerokolistna)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

25.06.2003, Zdbice, k. Wałcza
copyright © by Marek Snowarski