fot. 020519-1163 — copyright © by Marek Snowarski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 5.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Padus serotina (czeremcha późna)

on This page when logged in
you will see 5.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

gałąź z kwiatami
19.05.2002, Wrocław Wojszyce · copyright © by Marek Snowarski
« Padus (czeremcha)

« Amygdalaceae (migdałowate)

« Padus serotina (czeremcha późna)