fot. 020519-1163 (1478×1186) — copyright © by Marek Snowarski
gałąź z kwiatami
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 5.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Padus serotina (czeremcha późna)

on This page when logged in
you will see 5.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

19.05.2002, Wrocław Wojszyce
copyright © by Marek Snowarski
« Padus (czeremcha)

« Amygdalaceae (migdałowate)

« Padus serotina (czeremcha późna)