fot. 020504-0537 (884×592) — copyright © by Marek Snowarski
pokrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Chelidonium majus (glistnik jaskółcze ziele)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

04.05.2002, okolice Wrocławia
copyright © by Marek Snowarski