atlas-roslin.pl

neotulipany

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa neotulipany
🌱
Neotulipany to naturalizowane populacje dawnych odmiany ogrodowych, nawet kilkusetletnie, podległem w pewnym stopniu naturalnym procesom ewolucyjnym. Niektóre populacje są ujmowane w randze gatunków. W szczególności spotyka się je w rejonie Alp i Półwyspu Apenińskiego.

wymagania i uprawa

🌸
Uprawa: patrz strona rodzaju — tulipan (Tulipa).