atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Vaccinium griffithianum Wight

borówka Griffitha
Vaccinium Vaccinium Vaccinium VacciniumVacciniumborówka halna (Vaccinium gaultherioides)
Vaccinium griffithianum (borówka Griffitha)
03.05.2019, Arboretum Wojsławice; copyright © by Jacek Soboń
Vaccinium griffithianum (borówka Griffitha)
Vaccinium griffithianum (borówka Griffitha)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20190503.60.js - Vaccinium griffithianum (borówka Griffitha); Arboretum Wojsławice
190503-60
leg. Jacek Soboń
/Arboretum Wojsławice/ #3