atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Tulipa greigii Regel ‘Gold West’ [🔉 tu·li·pa *]

tulipan ‘Gold West’
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tulipa greigii ‘Gold West’
cv. Gold; 21.04.2011 copyright © by Jacek Soboń
Tulipa greigii ‘Gold West’
cv. Gold
Tulipa greigii ‘Gold West’
Tulipa greigii ‘Gold West’

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110421.2.js - Tulipa greigii ‘Gold West’
110421-2
leg. Jacek Soboń
/cv. Gold/ #3