atlas-roslin.pl

Tulipa greigii Regel ‘Czaar Peter’ [🔉 tu·li·pa *]

tulipan ‘Czaar Peter’
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tulipa greigii ‘Czaar Peter’
20.04.2014, Wrocław; copyright © by Marek Snowarski
Tulipa greigii ‘Czaar Peter’
Tulipa greigii ‘Czaar Peter’
Tulipa greigii ‘Czaar Peter’

właściwości i zastosowanie

Takson uprawiany, nie ujęty w czekliście.[491]

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120000.J9_12.12 - Tulipa greigii ‘Czaar Peter’; Wrocław
120000-J9_12
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
/cv. Czaar Peter/ #4