atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Trollius chinensis Bunge ‘Goldkonigin’ [🔉 trol·li·us chi·nen·sis]

pełnik chiński ‘Goldkonigin’