atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Thalictrum ‘Elin’ [🔉 ta·lik·trum]

rutewka ‘Elin’