atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Syringa vulgaris L. ‘Leon Gambetta’ [🔉 si·rin·ga wul·ga·ris]

lilak pospolity ‘Leon Gambetta’
Syringa vulgaris Syringa vulgaris Syringa vulgaris Syringa vulg…Syringa vulgarisSyringa vulgaris ‘Aucubaefolia’Syringa vulgaris ‘Massena’
🌸