atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Syringa vulgaris L. ‘Kapitan Teliga’ [🔉 si·rin·ga wul·ga·ris]

lilak pospolity ‘Kapitan Teliga’