atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Spiraea japonica L. f. ‘Golden Princess’ [🔉 spi·re·a *]

tawuła japońska ‘Golden Princess’
Spiraea japonica ‘Golden Princess’
cv. 'Gold Princess' – pokrój kończącej kwitnienie rośliny; 20.08.2005, Ogród Dendrologiczny Wojsławice; copyright © by Jacek Soboń
Spiraea japonica ‘Golden Princess’
cv. 'Gold Princess' - kwiatostan
Spiraea japonica ‘Golden Princess’
cv. 'Gold Princess'
Spiraea japonica ‘Golden Princess’
Spiraea japonica ‘Golden Princess’

właściwości i zastosowanie

🌱
charakter odmiany: karłowa, wolnorosnąca, gęsta, do 50 cm; liście złotożółte przez cały sezon, jesienią czerwieniejące; kwiaty różowe; mieszaniec 'Little Princess' z 'Goldflame'
szersza informacja o zastosowaniu, właściwości i uprawie tej odmiany znajduje się na stronie gatunku/taksonu: tawuła japońska (Spiraea japonica)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050820.1.js - Spiraea japonica ‘Golden Princess’; Ogród Dendrologiczny Wojsławice
050820-1
leg. Jacek Soboń
/Ogród Dendrologiczny Wojsławice/
/cv. Gold Princess/ #3
znalezisko 20220506.206.22 - Spiraea japonica ‘Golden Princess’; Arboretum Wojsławice
220506-206
leg. Marek Snowarski
/Arboretum Wojsławice/ #2