atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Saxifraga ×arendsii Engel ‘Peter Pan’

skalnica Arendsa ‘Peter Pan’
Saxifraga ×arendsii Saxifraga ×arendsii Saxifraga ×arendsii Saxifraga ×a…Saxifraga ×arendsiiskalnica Arendsa ‘Triumph’ (Saxifraga ×arendsii ‘Triumph’)
🌸