atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Sambucus sieboldiana (Miq.) Graebn. [🔉 sam·bu·kus *]

bez Siebolda