atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Salix eleagnos ‘Angustifolia’ [🔉 sa·liks *]

wierzba siwa ‘Angustifolia’, wierzba siwa odm. wąskolistna
Salix eleagnos ‘Angustifolia’
08.06.2012, Ogrod Dendrologiczny w Przelewicach; copyright © by Jacek Soboń
Salix eleagnos ‘Angustifolia’
Salix eleagnos ‘Angustifolia’
Salix eleagnos ‘Angustifolia’

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120608.1.js - Salix eleagnos ‘Angustifolia’; Ogrod Dendrologiczny w Przelewicach
120608-1
leg. Jacek Soboń
/Ogrod Dendrologiczny w Przelewicach/
/cv. Angustifolia/ #3
znalezisko 20120608.35.js - Salix eleagnos ‘Angustifolia’; Arboretum Wojsławice
120608-35
leg. Jacek Soboń
/Arboretum Wojsławice/ #3