atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Rubus occidentalis L. ‘var. flava’ [🔉 ru·bus ok·ci·den·ta·lis]

malina czarna ‘var. flava’, malina czarna ‘var. flava’