atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Robinia pseudoacacia L ‘Fastigiata’ [🔉 ro·bi·ni·a *]

robinia akacjowa ‘Fastigiata’
Robinia pseudoacacia Robinia pseudoacacia Robinia pseudoacac… Robinia pseu…Robinia pseudoacaciaRobinia pseudoacacia ‘Frisia’Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’
🌸