fot. 190506-7405_v2 (458×810) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 190504-2
x16/0.40 apochromat aus Jena, Biolar
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Radula complanata (usznica spłaszczona)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

06.05.2019, Siechnice, dolina Odry-Oławy
copyright © by Marek Snowarski