atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Prunus tomentosa Thunb.

wiśnia kosmata
Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall.
Prunus s.l. Prunus s.l. Prunus s.l. Prunus s.l.Prunus s.l.wiśnia gruczołkowata (Prunus glandulosa)wiśnia różowa (Prunus subhirtella)
Prunus tomentosa (wiśnia kosmata)
03.07.2006, Ogród Botaniczny we Wrocławiu; copyright © by Jacek Soboń
Prunus tomentosa (wiśnia kosmata)
Prunus tomentosa (wiśnia kosmata)
Prunus tomentosa (wiśnia kosmata)
Prunus tomentosa (wiśnia kosmata)
cechy diagnostyczne w kluczu:Cerasus (wiśnia)kl 8089

występowanie

Uprawiana dla jadalnych owoców w strefie klimatu umiarkowanego Wschodniej Azji. U nas w kolekcjach dendrologicznych.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090427.14.pk - Prunus tomentosa (wiśnia kosmata); Arboretum w Rogowie
090427-14
leg. Paweł Kalinowski
/Arboretum w Rogowie/ #2