atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Prunus rufa Wall. ex Hook.f.

wiśnia ruda