atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Potentilla fruticosa L. ‘Pink Beauty’ [🔉 po·ten·til·la *]

pięciornik krzewiasty ‘Pink Beauty’