atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Populus ‘Zbigniew Stecki’ [🔉 po·pu·lus]

topola ‘Zbigniew Stecki’