atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Polystichum squarrosum (D. Don) Fée

paprotnik łuskowaty