atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Pinus nigra J.F. Arnold ‘Golden Sunray’ [🔉 p·nus *]

sosna czarna ‘Golden Sunray’