atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Pinus mugo Turra ‘Andrzej’ [🔉 p·nus mu·go]

sosna górska ‘Andrzej’