atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Pinus monophylla Torr. et Frém.

sosna jednoigielna
Pinus monophylla (sosna jednoigielna)
26.07.2020, Arboretum Wojsławice; copyright © by Jacek Soboń
Pinus monophylla (sosna jednoigielna)
Pinus monophylla (sosna jednoigielna)
Pinus monophylla (sosna jednoigielna)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20200726.28.js - Pinus monophylla (sosna jednoigielna); Arboretum Wojsławice
200726-28
leg. Jacek Soboń
/Arboretum Wojsławice/ #4