atlas-roslin.pl

Picea pungens Engelm. ‘Montgomery’ [🔉 p·ce·a pun·gens]

świerk kłujący ‘Montgomery’
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Picea pungens Picea pungens Picea pungens Picea pungensPicea pungensPicea pungens ‘Blue Diamond’Picea pungens ‘Brynek’
🌸
Picea pungens ‘Montgomery’
"Montgomery"; 03.06.2003, Wojsławice, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego; copyright © by Kazimierz Janeczko

właściwości i zastosowanie

Takson uprawiany, nie ujęty w czekliście.[491]
🌱
pochodzenie itp.: 1934
charakter odmiany: karłowa, regularna, zwarta, szerokostożkowata, przeważnie z wyraźnym przewodnikiem; igły 18-20mm długości, skierowane do przodu, szaroniebieskie
szersza informacja o zastosowaniu, właściwości i uprawie tej odmiany znajduje się na stronie gatunku/taksonu: świerk kłujący (Picea pungens)