atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Picea omorika (Pančić) Purk. ‘Karel’ [🔉 p·ce·a o·mo·ri·ka]

świerk serbski ‘Karel’