atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Picea glauca (Moench) Voss ‘Conica’ [🔉 p·ce·a gla͡u·ka]

świerk biały ‘Conica’