atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Picea abies (L.) H.Karst. ‘Zagwiżdże’ [🔉 p·ce·a ·bi·ēs]

świerk pospolity ‘Zagwiżdże’