atlas-roslin.pl

Picea abies (L.) H.Karst. ‘Virgata’ [🔉 p·ce·a ·bi·ēs]

świerk pospolity ‘Virgata’
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Picea abies ‘Virgata’
28.04.2022, Arboretum Wojsławice; copyright © by Marek Snowarski
Picea abies ‘Virgata’
Picea abies ‘Virgata’
Picea abies ‘Virgata’
XL
Picea abies ‘Virgata’
Picea abies ‘Virgata’

właściwości i zastosowanie

Takson uprawiany, nie ujęty w czekliście.[491]
Picea abies ‘Virgata’
🌱
pochodzenie itp.: Jacques, 1853
charakter odmiany: odmiany "wężowe" wielokrotnie pozyskiwane z naturalnych mutacji tego typu; z bardzo luźną koroną, 12-15m wysokości, zbudowaną z gałęzi bardzo słabo rozgałęziających się, odchodzących nieregularnie w różnych kierunkach, górne przeważnie ku górze, dolne przeważnie zwisające, wyrastających pojedynczo lub w okółkach; igły do 25mm długości, promieniście ustawione, grube, ostre, często wygięte ku górze
Grupa Virgata — grupa odmian "wężowych" o osobliwie wyglądającej, szerokostożkowatej do nieregularniej koronie składającej się głównie z silnie wydłużonych i słabo rozgałęzionych pędów rosnących w różnych kierunkach, wyrastające z pnia zwykle prostopadłe do niego i wznoszące się, boczne dalszych rzędów często ±zwieszone; powstaje dość luźna korona, z wyraźnym przewodnikiem, z wiekiem zagęszczająca się; drzewa silnie rosnące, roczne przyrosty pędów rzędu 1m, po 30 latach 15m wysokości i 5-8m średnicy; mutacje tego rodzaju zdarzają się spontanicznie i dalej są propagowane wegetatywnie; przy rozmnażaniu z nasion często powtarzają cechę osobliwego rozgałęziania się
szersza informacja o zastosowaniu, właściwości i uprawie tej odmiany znajduje się na stronie gatunku/taksonu: świerk pospolity (Picea abies)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20220428.97.22 - Picea abies ‘Virgata’; Arboretum Wojsławice
220428-97
leg. Marek Snowarski
/Arboretum Wojsławice/
/cv. Virgata/ #10
znalezisko 20220823.10.22 - Picea abies ‘Virgata’; Ogród Botaniczny PAN w Powsinie
220823-10
leg. Marek Snowarski
/Ogród Botaniczny PAN w Powsinie/ #4