atlas-roslin.pl

Picea abies (L.) H.Karst. ‘Nidiformis’ [🔉 p·ce·a ·bi·ēs]

świerk pospolity ‘Nidiformis’
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Picea abies ‘Nidiformis’
15.05.2022, Park Zamkowy w Krasiczynie; copyright © by Marek Snowarski XL
Picea abies ‘Nidiformis’
XL
Picea abies ‘Nidiformis’
XL
Picea abies ‘Nidiformis’
Picea abies ‘Nidiformis’

właściwości i zastosowanie

Takson uprawiany, nie ujęty w czekliście.[491]
🌱
pochodzenie itp.: 1906
charakter odmiany: forma karłowa "gniazdowata", półkulista, spłaszczona, po 30 latach 60-100cm wysokości i 1.8-2m szerokości; gałązki bardzo liczne, silnie skrócone; igły 7-10mm długości, odstające, jasnozielone
szersza informacja o zastosowaniu, właściwości i uprawie tej odmiany znajduje się na stronie gatunku/taksonu: świerk pospolity (Picea abies)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20220515.5.22 - Picea abies ‘Nidiformis’; Park Zamkowy w Krasiczynie
220515-5
leg. Marek Snowarski
/Park Zamkowy w Krasiczynie/ #6