atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Physalis heterophylla Nees [🔉 fi·sa·lis *]

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Physalis heterophylla
2021, woj. świętokrzyskie, Pińczów; copyright © by Iwona Ziółkowska
Physalis heterophylla
Physalis heterophylla
Physalis heterophylla
Physalis heterophylla

właściwości i zastosowanie

wymagania i uprawa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20210000.3.wmsz - Physalis heterophylla; woj. świętokrzyskie, Pińczów
210000-3
leg. Iwona Ziółkowska
rev. Wojciech Maksymilian Szymański
/woj. świętokrzyskie, Pińczów/ #5