atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Penstemon cobaea Nutt.

penstemon Coby
Penstemon Penstemon Penstemon PenstemonPenstemonPenstemon serrulatusPenstemon confertus
Penstemon cobaea (penstemon Coby)
08.06.2014, Arboretum Wojsławice; copyright © by Jacek Soboń XL
Penstemon cobaea (penstemon Coby)
XL
Penstemon cobaea (penstemon Coby)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140608.32.js - Penstemon cobaea (penstemon Coby); Arboretum Wojsławice
140608-32
leg. Jacek Soboń
/Arboretum Wojsławice/ #3