atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Nothofagus antarctica (G. Forst.) Oerst. var. uliginosa (A. DC.) Reiche

bukan południowy odm. bagienna
Nothofagus antarctica var. uliginosa (bukan południowy odm. bagienna)
10.05.2022, Ogród Botaniczny we Wrocławiu; copyright © by Marek Snowarski
Nothofagus antarctica var. uliginosa (bukan południowy odm. bagienna)
10.05.2022, Ogród Botaniczny we Wrocławiu; copyright © by Marek Snowarski
Nothofagus antarctica var. uliginosa (bukan południowy odm. bagienna)

właściwości i zastosowanie

wymagania i uprawa