atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Myrica pensylvanica Mirb.

woskownica pensylwańska
Morella pensylvanica (Mirb.) Kartesz