atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Malus sargentii Rehder [🔉 ma·lus *]

jabłoń Sargenta
Malus toringo (Siebold) de Vriese ssp. sargentii (Rehder) Likhonos
Malus Malus Malus MalusMalusjabłoń niska (Malus pumila)jabłoń Niedźwiedzkiego (Malus sieversii ‘Niedzwetzkyana’)
🌸🌱