atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Malus domestica Borkh. ‘Jonathan’ [🔉 ma·lus *]

jabłoń domowa ‘Jonathan’
Malus domestica Malus domestica Malus domestica Malus domest…Malus domesticaMalus domestica ‘Malinowa Oberlandzka’Malus domestica ‘Oliwka Żółta’
🌸