atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin ‘Sherwood’ [🔉 lu·zu·la sil·w·ti·ka]

kosmatka olbrzymia ‘Sherwood’