fot. jmak-Lophozia_ventricisa_IX.16.2 (534×621) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Lophozia ventricosa (czubek brzuchaty)

on This page when logged in
you will see 2.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Jarosław Makowski