atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Jovibarba heuffelii (Schott) Á. Löve et D. Löve