atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Inula aschersoniana Janka

Pentanema aschersonianum (Janka) D.Gut. Larr., Santos-Vicente, Anderb., E. Rico et M.M.Mart.Ort.