atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Ilex ×meserveae S.Y. Hu ‘Mondo’

ostrokrzew Meservy ‘Mondo’
Ilex ×meserveae Ilex ×meserveae Ilex ×meserveae Ilex ×meserv…Ilex ×meserveaeostrokrzew Meservy ‘Casanova’ (Ilex ×meserveae ‘Casanova’)
🌸